Historia nieudanych prób sprzedaży terenu miejskiego: od 2020 do 2022

Historia nieudanych prób sprzedaży terenu miejskiego: od 2020 do 2022

W roku 2020, odnotowano pierwsze próby sprzedania gruntów miejskich położonych na skrzyżowaniu ulic Hetmańskiej i Unii Lubelskiej. Te tereny miały razem powierzchnię 21 tysięcy metrów kwadratowych. Miasto ustaliło cenę wywoławczą na poziomie 50 milionów złotych, jednak żaden podmiot nie wykazał zainteresowania nabyciem tych gruntów.

Próby sprzedaży nie ustały i w styczniu 2022 roku miasto podjęło kolejną inicjatywę, tym razem dzieląc grunt na dwie osobne działki. Pierwsza z nich, znajdująca się na wspomnianym wcześniej skrzyżowaniu ulic Hetmańskiej i Unii Lubelskiej, miała powierzchnię ponad 13 tysięcy metrów kwadratowych. Druga działka, sąsiadująca z pierwszą i położona przy Unii Lubelskiej, miała mniejszą powierzchnię – 7500 metrów kwadratowych. Cena wywoławcza dla tych gruntów wynosiła odpowiednio 31 milionów złotych i 18 milionów złotych. Niestety, podobnie jak poprzednio, nie zgłosił się żaden potencjalny nabywca.

W sierpniu tego samego roku, miasto podjęło jeszcze jedną próbę sprzedaży tych dwóch gruntów. Pierwsza działka była wyceniona na 33 mln złotych, a druga, której powierzchnia wzrosła do 8000 m2, na 23 mln złotych. Niemniej jednak, pomimo zmiany ceny i powiększenia powierzchni jednej z działek, nadal nie znaleziono nabywcy.