Planowany harmonogram kwalifikacji wojskowej na rok 2024

Planowany harmonogram kwalifikacji wojskowej na rok 2024

Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej dotyczący przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2024 został opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji. Według tego dokumentu, zasady i procedura kwalifikacji mają być ogłoszone do publicznej wiadomości dnia 12 stycznia, natomiast samo przeprowadzenie kwalifikacji ma miejsce od 1 lutego do 30 kwietnia.

Osoby, które będą musiały poddać się kwalifikacjom wojskowym, to mężczyźni urodzeni w roku 2005, a także ci, którzy urodzili się między latami 2000 a 2004 i nie posiadają jeszcze przypisanej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikację będą musiały przejść również te osoby, które zostały uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej przez powiatowe komisje lekarskie w latach 2022 i 2023. Kobiety urodzone pomiędzy latami 1997 a 2005, które posiadają specjalistyczne umiejętności przydatne w służbie wojskowej również zostaną zobowiązane do udziału w procesie kwalifikacyjnym. Dodatkowo, wszyscy ochotnicy, którzy ukończyli 18 lat i chcą wziąć udział w kwalifikacjach, oraz osoby z nieuregulowanym statusem wojskowym, które do końca roku kalendarzowego w którym kończą 60 lat życia i nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej będą musiały zgłosić się do kwalifikacji.

Ponadto, przepisy mówią, że dla potrzeb ewidencji wojskowej i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej odpowiedni wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek prowadzenia rejestru osób mieszkających na terenie danej gminy na podstawie danych osobowych zawartych w ewidencji ludności. Kompletne i aktualizowane dane rejestracyjne powinny następnie zostać przekazane do Wojskowego Centrum Rekrutacji.