Przypominamy o Narodowym Spisie Ludności

Przypominamy o Narodowym Spisie Ludności

1 kwietnia, bieżącego roku rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny. Wcześniej jest ostatnim miesiącem, w którym można, a nawet trzeba wziąć w nim udział. Niestety, loteria przewidziana z jego okazji, odbyła się już w lipcu. Trzeba jednak pamiętać, iż brak udziału w spisie może wiązać się z karami pieniężnymi.

Adres zamieszkania a zameldowania – gdzie dokonać spisu

Spis przeprowadzany jest wedle aktualnego zamieszkania. Oznacza to, że jeśli osoby posiadają inny adres zamieszkania, niż zameldowania, w spisie powinny podać adres miejsca, w którym obecnie się znajdują. Celem spisu jest z jednej strony ocena liczby Polaków. Z drugiej natomiast strony, dane pozwolą na ocenę aktualnego stanu ludności dla poszczególnych miast oraz rejonów. Zebranie informacji o rozmieszczeniu ludności i danych demograficznych jest jednym z celów spisu. Spisem objęci się także cudzoziemcy, którzy aktualnie przebywają na terenie Polski. Także Polacy, którzy obecnie są poza granicami kraju, zobligowani się do udziału w spisie. Oczywiście, powinni zamieścić informację o aktualnym miejscu zamieszkania. To również pomoże w określeniu tego, jak duża liczba Polaków znajduje się za granicą.

W jaki sposób dokonać wpisu?

Spisu dokonuje się we skazanym przez Urząd Miasta punkcie. W Luboniu mieści się on przy okazji Centrum Organizacji Porządkowych przy ulicy W. Sikorskiego 3, Luboń. Jeśli ktoś chce osobiście stawić się w punkcie, musi umówić się telefonicznie. Numer kontaktowy to 606 903 260. Rozwiązanie to jest dedykowane osobom, które nie posiadają dostępu do Internetu. Spis prowadzony jest z ramienia Rządu, dlatego powinien być wykonany za pośrednictwem oficjalnej strony gov. Innym sposobem jest wywiad telefoniczny, który wykonuje rachmistrz. Termin dokonana spisu upływa 30-go września.