Spotkanie edukacyjne "Bądź bezpieczny na wiosnę" – powiększanie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa wśród mieszkańców Lubonia

Spotkanie edukacyjne "Bądź bezpieczny na wiosnę" – powiększanie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa wśród mieszkańców Lubonia

W ramach działań mających na celu podniesienie poziomu świadomości społecznej odnośnie bezpieczeństwa, szczególnie w wiosennym okresie, w lubońskim Parku Siewcy zorganizowano specjalne spotkanie edukacyjne. Wydarzenie to nosiło nazwę “Bądź bezpieczny na wiosnę” i miało miejsce 17 marca. Celem było zwrócenie uwagi mieszkańców na kwestie bezpieczeństwa, a do współpracy zaproszono inspektorów transportu drogowego z Poznania, którzy mieli okazję prezentować swoje sprzęt oraz dzielić się specjalistyczną wiedzą na temat bezpiecznego poruszania się po drogach.

Głównym organizatorem tego profilaktycznego wydarzenia był Urząd Miasta Lubonia. Inspektorzy transportu drogowego nie tylko przybyli ze swoimi specjalistycznymi pojazdami patrolowymi, lecz również udzielili licznych praktycznych rad dotyczących bezpieczeństwa na drogach. Spotkanie to stanowiło doskonałą okazję do zapoznania się z narzędziami i technologiami, które na co dzień wykorzystywane są przez inspektorów w ich pracy.

Spotkania edukacyjne takie jak to, które miało miejsce w Luboniu, są częścią szerszego programu mającego na celu edukację społeczeństwa i poprawę bezpieczeństwa na drogach. Zapewniają one mieszkańcom możliwość bezpośredniego kontaktu z osobami, które na co dzień dbają o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Stanowią również platformę do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń odnośnie bezpiecznego poruszania się po drogach.