Doniesienie o rzekomym wykorzystywaniu uczniów do prowadzenia działalności komercyjnej w poznańskiej szkole

Doniesienie o rzekomym wykorzystywaniu uczniów do prowadzenia działalności komercyjnej w poznańskiej szkole

Na początku czerwca do redakcji Głosu Wielkopolskiego dotarło anonimowe zgłoszenie. Autorem listu była osoba, która zidentyfikowała się jako nauczycielka pracująca w Zespole Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu. Skierowała ona uwagę na jednego z pedagogów, twierdząc, że ten prowadzi działalność komercyjną, angażując w to uczniów. Zarzuty zostały zgłoszone do Kuratorium, które jednak nie potwierdziło stawianych zarzutów po przeprowadzeniu kontroli. Dyrekcja placówki również zaprzeczyła doniesieniom.

Zgłoszenie, jakie dociera do naszej redakcji na początku czerwca, zawierało ostre słowa pod adresem pewnego nauczyciela – Jana Kowalskiego (imię i nazwisko zmienione). Osoba podająca się za nauczycielkę wyrażała swoje oburzenie i niesmak dla działań tego człowieka, które miały być demoralizujące i nieetyczne.

W liście anonimowym autor dostarczył informacje o podejrzanych działaniach nauczyciela. Jak twierdził, Jan Kowalski prowadził prywatną działalność gospodarczą, wykorzystując do tego celu szkołę. Anonimowy informator twierdził, że nauczyciel korzystał z mienia szkoły, warsztatów i zaangażował w swoją działalność uczniów oraz niektórych pedagogów. Wszystko to miało służyć realizacji zadań komercyjnych i zaspokajaniu potrzeb klientów.

Przekazane doniesienia trafiły też do Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Dyrektor Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu, Krzysztof Kubiak, oznajmił jednak, że nigdy wcześniej nie otrzymał żadnych skarg na Jana Kowalskiego. Wiadomość o anonimowym zgłoszeniu była dla niego szokiem.