Wzmożona aktywność w trakcie kampanii wyborczej: pierwszy proces sądowy

Wzmożona aktywność w trakcie kampanii wyborczej: pierwszy proces sądowy

Proces wyborczy nabrał tempa, a już zaobserwować można pierwszy proces sądowy związany z bieżącą kampanią.

Kodeks Wyborczy przewiduje specyficzne postępowanie dla dochodzenia praw w sytuacji, gdy podczas kampanii wyborczej dochodzi do propagowania fałszywych informacji.

Sąd Okręgowy jest zobligowany do rozpatrzenia wniosku zgłoszonego w kontekście procesu wyborczego w ciągu jednej doby. W ciągu kolejnej doby, strony procesu mają możliwość wniesienia zażalenia do Sądu Apelacyjnego, który zobowiązany jest do jego rozpatrzenia w ciągu 24 godzin. Postanowienie wydane przez sąd drugiej instancji nie podlega skardze kasacyjnej i musi być natychmiastowo zrealizowane.