Luboń ma nowego patrona

Luboń ma nowego patrona

Arcybiskupstwo Poznańskie donosi, że 16 marca 2023 r. Rada Miasta Luboń, za zgodą Stolicy Apostolskiej, podjęła decyzję o ustanowieniu bł. Edmunda Bojanowskiego patronem miasta. Klasztor Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, gdzie spoczywają szczątki błogosławionego, znajduje się w Luboniu. To właśnie Siostry zwróciły się do Rady Miasta z prośbą o ustanowienie Bojanowskiego patronem, a po przeprowadzeniu konsultacji z lokalną społecznością, podjęto decyzję.

Kim był bł. Edmund Bojanowski?

Edmund Bojanowski żył w latach 1814-1871. Był właścicielem ziemskim, polimatą, tłumaczem, poetą, komentatorem kultury, patriotą i pedagogiem. „Błogosławiony Edmund Bojanowski, jako patriota, działacz społeczny i człowiek poświęcający swoje życie Bogu, ojczyźnie i ludziom, zwłaszcza ubogim, stanowi część historii naszego miasta, przyczyniając się do jego tożsamości. Akcentując aspekty patriotyczne i etyczne jego postawy i działań, wizerunek bł. Edmunda Bojanowskiego będzie istotnym motywem tworzenia pozytywnego wizerunku społeczności samorządu lokalnego Lubonia”, jak napisano w uzasadnieniu uchwały Rady Miasta.