Odrzucenie wniosku o zbieranie i przetwarzanie odpadów w okolicach zbiornika Kocie Doły przez Burmistrza Lubonia

Odrzucenie wniosku o zbieranie i przetwarzanie odpadów w okolicach zbiornika Kocie Doły przez Burmistrza Lubonia

Proces decyzyjny dotyczący wniosku o możliwość zbierania i przetwarzania odpadów w sąsiedztwie zbiornika Kocie Doły, toczył się w Urzędzie Miasta Luboń od grudnia 2023 roku. Wniosek został złożony przez podmiot prywatny i miał na celu uzyskanie pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji.

Mimo że wniosek budził wiele obaw wśród mieszkańców miasta, co jestem w stanie w pełni zrozumieć, to procedury prawne uniemożliwiły mi wydanie decyzji przed dniem 31 stycznia 2024 roku. Chciałbym Państwa poinformować, że moja decyzja dotycząca realizacji projektu pod nazwą „Realizacja miejsca zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne oraz niebezpiecznych, w tym stacji przeładunkowej odpadów na terenie Lubonia na działkach nr 71, 32/8, 33/7, 34/7 obrębu Lasek” jest negatywna.

Szczegółowe informacje na temat tej decyzji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń umieszczonych w Urzędzie Miasta Luboń i Parku Siewcy przy ulicy Armii Poznań.