Konflikt między Aquanetem a Geofizyką Toruń w sprawie badań geologicznych przy Ujęciu Wody Mosina – Krajkowo

Konflikt między Aquanetem a Geofizyką Toruń w sprawie badań geologicznych przy Ujęciu Wody Mosina – Krajkowo

Pod koniec lipca 2021 roku ukazał się artykuł, który zwracał uwagę na kontrowersyjne badania geofizyczne, przeprowadzane w obrębie zasobów wodnych zlokalizowanych pomiędzy Mosiną a Krajkowem. Celem tych badań było zidentyfikowanie potencjalnych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, co budziło duże obawy operatora wodociągów – firmy Aquanet.

Organizacja ta była zdecydowanie przeciwna przeprowadzaniu jakichkolwiek działań badawczych w obszarze bezpośredniej i pośredniej ochrony Ujęcia Wody. Aquanet argumentował swoje stanowisko ewentualnym ryzykiem poważnych i nieodwracalnych uszkodzeń wynikających z tego rodzaju badań. Ich zdaniem, jakość wody mogła ulec pogorszeniu, a nawet istniało ryzyko, że studnie lub całe ujęcie mogłyby przestać dostarczać potrzebną ilość wody.

Geofizyka Toruń, podmiot odpowiedzialny za prowadzenie badań geologicznych, zapewniała jednak, że ich prace są bezpieczne i nie stanowią zagrożenia dla funkcjonowania ujęcia wody. Niemniej jednak, ich zapewnienia nie przekonały Aquanetu, który konsekwentnie sprzeciwiał się takim działaniom.