Proces decyzyjny dotyczący projektu budowy mostu w Czapurach idzie do przodu

Proces decyzyjny dotyczący projektu budowy mostu w Czapurach idzie do przodu

7 września zakończył się okres przyjmowania uwag i wniosków w Urzędzie Miejskim w Luboniu na temat projektu budowy mostu, który ma połączyć Luboń z Czapurami. Proces przygotowawczy zbliża się powoli do momentu uzyskania decyzji środowiskowej, co stanowi kluczowy krok ku zdobyciu zgody na rozpoczęcie budowy.

W wyznaczonym przez lubońskie władze terminie, wpłynął jeden wniosek od mieszkańca, który został następnie skierowany do inwestora – Zarządu Dróg Powiatowych. Oczekuje się teraz na jego odpowiedź oraz opinie wszystkich stron procesu. Następnie zostanie zakończony etap zbierania dokumentacji, co bezpośrednio poprzedza wydanie decyzji środowiskowej.

W 2019 roku burmistrz Lubonia, Małgorzata Michalska, apelowała o zaangażowanie społeczności lokalnej od początkowych etapów prac nad projektem. – Inwestorem i zamawiającym prace projektowe jest Starostwo Powiatowe, które reprezentowane jest w Luboniu przez pięciu radnych. Dlatego postaramy się zorganizować spotkanie z mieszkańcami w Luboniu, aby mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag i propozycji dotyczących projektu mostu i drogi. Jako burmistrz miasta, będę kontynuować starania o to, aby proponowane rozwiązania brały pod uwagę dobro Lubonia – zaznaczała wówczas.